opc_loader
JEWELERS & MAKERS

Consignment
E-mail us a photograph and/or appraisal or certificate. If you don’t have a photo etc., it’s also possible to send us the article by registered mail and preferrably insured. If you wish so we can arrange, for your  account, the insurance. Within 7 days after receipt we will inform you at which price the article can be placed on our website. If the article needs repairing and/or certifying of diamonds or other precious stones by an independent laboratory, you will receive a quotation. If you agree the amount due has to be remitted to our account.
If sold, CSJ charges a fee of 10% of the selling price with a minimum of € 100. For amounts over € 15.000 an individual percentage will be agreed on. You will receive the selling price minus our fee and minus VAT.

 NB: If the article offered is not suitable for us, it will be returned to you by registered mail.

Info: classicstylejewels@gmail.com
 Consignatie
Stuur ons een e-mail met foto en/of taxatierapport of certificaat. Indien u geen foto etc. heeft is het ook mogelijk ons het artikel per aangetekende post en het liefst verzekerd op te sturen. Indien u dat wenst kunnen wij, voor uw rekening, de verzekering regelen. Binnen 7 dagen na ontvangst zullen wij u informeren tegen welke prijs het artikel op onze website geplaatst kan worden. Indien kosten gemaakt moeten worden voor reparatie van het artikel en/of certificering van diamant of andere edelstenen door een onafhankelijk laboratorium, ontvangt u hiervan een prijsopgave. Indien akkoord dient het verschuldigde bedrag op onze rekening overgemaakt te worden. Als u de geadviseerde verkoopprijs geaccepteerd heeft verzoeken wij u vriendelijk ons uw adres en rekeningnummer te sturen. CSJ berekent bij verkoop een commissie van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 100. Voor bedragen boven € 15.000 zal een individeel percentage overeengekomen worden. U ontvangt de verkoopprijs minus de commissie en minus de BTW.
NB: Indien het aangeboden artikel voor ons niet geschikt is, wordt het u per aangetekende post teruggestuurd.

Info: classicstylejewels@gmail.com

Address:
Classic Style Jewels
REF. BL/EB
c/o Prof. W.H. Keesomlaan 12 (3e)
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands


 
 

Member of:

Lid van de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel Amsterdam

Member of the World Federation of Diamond Bourses